KLASTER.plusuj.pl PDF Drukuj Email

klaster naukowy

Im jest nas więcej, tym więcej możemy zrobić, tym większe dzieła dokonać, tym więcej dla nas wszystkich do podziału, ponieważ współpraca tworzy nowe rynki i możliwości, a rywalizacja izoluje i jest przejawem ubóstwa mentalności. Zapraszamy w nasze szeregi

 

Klaster jest organizacją zrzeszającą media, serwisy-portale, instytucje naukowe, organizacje, firmy.

Celem jego jest wspólne podejmowanie różnych innowacyjnych przedsięwzięć służących upowszechnieniu nauki i techniki w społeczeństwie.

 

Cel klastra w to wsparcie:

Postęp
(łac. progressus -postęp) ogół zmian prowadzących do poprawy życia lub stanu rzeczy – jedno z działań podstawowych klaster.plusuj.pl -który poprzez szerzenie nauki (edukacja), oraz wykorzystanie wiedzy (technologia) wspiera postęp oraz poprawia stan życia.

Technika
(gr technē - sztuka, umiejętność) – pojęcie to odnosi się do procedur oraz umiejętności związanych z praktycznym zastosowaniem nauki w produkcji wyrobów przemysłowych, rzemieślniczych czy artystycznych. Klaster.plusuj.pl postawił sobie jako jeden z celów promocję innowacyjnych technologii.

Edukacja
(łac. educatio - wychowanie) – pojęcie związane z rozwojem umysłowym oraz z wiedzą człowieka. Pormocja wiedzy  poprzez klaster.plusuj.pl przyczynia się do podniesienia jakości edukacji.

Nauka
autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek - jest to baza dla klaster.plusuj.pl

 

Przyłącz się do nas !!!

www.klaster.plusuj.pl